D.P.S. GRABIE

Get Adobe Flash player

PODZIĘKOWANIE

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

 

Składamy Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych DARCZYŃCÓW za wsparcie materialne i finansowe przekazane w 2022 r. Naszemu Domowi.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Nasi podopieczni cieszą się z każdych ofiarowanych darów.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Pamiętamy w codziennych modlitwach o naszych darczyńcach.

Z poważaniem
Dyrektor i Podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Grabiu

Grabie, 02.01.2023 r.

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art.13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/6/79 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1.Administratorem twoich danych osobowych jest:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, 
adres: Grabie 34,87-700 Aleksandrów Kujawski 
Tel 54-282-12-70.

2.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia jego mieszkańcom całodobowej opieki, realizacji usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających.
 -wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
z realizowaniem zadań przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
-  rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
-  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
-prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie
art. 6 ust. 1  lit. a lub c Rozporządzenia

3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane  mogą być udostępnione innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być:
a)   podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b)  podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 (tzw. podmioty przetwarzające). 
c) Firmy świadczące usługi IT w zakresie usuwania awarii i usług serwisowych 
           
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Tobie:
-prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania , usunięcia ,ograniczenia przetwarzania
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że, niektóre prawa podlegają ograniczeniu ze względu na przepisy prawa.

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia realizacji zadań DPS. Przy czym podanie danych jest:
-obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
-dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji zadań DPS
lub nie zawarcie umowy.

8.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9.Funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych pełni: Karolina Marciniak
Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną przez skrzynkę mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

Logotyp