D.P.S. GRABIE

Get Adobe Flash player

PODZIĘKOWANIE

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

 

Składamy Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych DARCZYŃCÓW za wsparcie materialne i finansowe przekazane w 2022 r. Naszemu Domowi.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Nasi podopieczni cieszą się z każdych ofiarowanych darów.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
Pamiętamy w codziennych modlitwach o naszych darczyńcach.

Z poważaniem
Dyrektor i Podopieczni
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Grabiu

Grabie, 02.01.2023 r.

"Wielka jest moc modlitwy - jest niczym królowa, która ma nieustanny dostęp do Króla i zawsze jest w stanie otrzymać od niego to, o co prosi". Takimi słowami św. Teresa od Dzieciątka Jezus określa wagę modlitwy.
Wielką moc dla nas chrześcijan ma również rozważanie męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez cały okres Wielkiego Postu mogliśmy to czynić w każdy piątek dzięki zaangażowaniu naszych Pań - Pani Marii i Pani Edyty.
Dziękujemy za czas poświęcony na wspólną modlitwę, który na pewno zaowocuje w naszych sercach i pomoże nam w doskonalszy sposób przeżywać Uroczystość Zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Szczęść Boże!

Logotyp